Get Adobe Flash player

Tłumaczenia przysięgłe

 

Tłumaczenia przysięgłe są odmianą tłumaczeń pisemnych.

Ich specyfika polega na tym, że tłumaczony jest każdy element występujący w oryginale, w tym: pieczęcie, dopiski, odnośniki itp., zgodnie z przepisami o tłumaczeniach przysięgłych. Każda przetłumaczona strona jest opatrywana pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego, który jest uprawniony do wykonywania tłumaczeń wymaganych przez urzędy.

Przykładami takich dokumentów są akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o niekaralności, akty notarialne, pełnomocnictwa i umowy, dyplomy i świadectwa szkolne - wszystkie muszą być przetłumaczone i uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego.

Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych jest określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.1986 roku i zgodnie z nim przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę rozliczeniową uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków maszynopisu lub rękopisu. Każdą rozpoczętą stronę liczy się za całą. W przypadku tłumaczeń sporządzonych w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę przyjmuje się, że STRONA ROZLICZENIOWA TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁEGO TO 1125 ZNAKÓW.

Dokumentem źródłowym dla tego rodzaju tłumaczeń są oryginały dokumentów, a jeśli Klient nie przekazuje do przetłumaczenia oryginału, lecz tylko kopię, to musi to być wyraźnie stwierdzone w opisie zawartym w tłumaczeniu przysięgłym. Po zakończeniu tłumaczenia Klient otrzymuje wszystkie oryginały dokumentów.